Egipatski horoskop jedan je od najstarijih, a njime su se služili i drevni faraoni da bi lakše upravljali svojom velikom zemljom i olakšali položaj svog naroda. No kao i danas, i tada je korišten za ublažavanje ljubavnih muka.
Podijeljen je na dvanaest znakova, a svakim znakom gospodari jedan bog. Na osnovi datuma rođenja lako ćeš otkriti koje te božanstvo štiti i što ti savjetuje za bolji ljubavni život. 1. Ako si rođen između 1. siječnja i 2. veljače, štiti te bog proroka AMON.